ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านปากมั่ง

 

โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  โรงเรียนเครือข่ายบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลหาดคัมภีร์โรงเรียนในเครือข่ายแก่งจันทร์  เดิมชื่อ  โรงเรียนบ้านปากมั่ง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2501 โดยอรุณ  ปุสเทพ  นายอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสมัยนั้น ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านปากมั่ง และหมู่บ้านนาโม้ ซึ่งอาศัยกำลังกายและทรัพย์จากราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน เปิดสอนครั้งแรกเป็นชั้น ป.1 มีนักเรียน 2 หมู่บ้านรวมกัน 35 คนมีครู 1 คน มีนายนาค นาครพันธ์  เป็นครูผู้สอนและเป็นครูใหญ่คนแรกปี พ.ศ.2512  โรงเรียนบ้านปากมั่ง ได้แยกมาตั้งใหม่ในหมู่บ้านปากมั่ง ในเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา (ที่ดินพื้นปัจจุบัน) เป็นที่ดินของนายมาก หนูพาพันธ์ ที่สับเปลี่ยนกับที่ดินพื้นเดิม โดยก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังใหม่แบบ ป.1ซ ขนาด 2 ห้องเรียน  งบประมาณจากทางราชการ 45,000 บาทและราษฎรจากหมู่บ้านปากมั่งออกสมทบอีก 3,800 บาท วันที่ 15 กรกฎาคม 2528  ทางราชการบรรจุแต่งตั้งนายสามารถ  วาทะนรพันธ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ.2546 ทางราชราชการได้อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง เหตุผลเพราะมีนักเรียน 2 หมู่บ้าน เข้ามาเรียนร่วมกัน คือหมู่บ้านปากมั่งและหมู่บ้านห้วยทับช้าง  วันที่ 2 สิงหาคม 2553  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง ได้เข้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในตำบลหาดคัมภีร์ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์  ณ ปัจจุบันมี นายศิริ  จันทะพล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ć
โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง อำเภอปากชม,
14 ส.ค. 2562 21:04
Comments